Licenzas: GPL

GPLv3_Logo
GPLv3_Logo

Alo polos anos 70, o software non era considerado un producto, senon mais ben un engadido que necesitaban unhas muinas carismas para poder traballar.Nesta cultura era común que as persoas que programaban compartiran libremente seus programas entre si.
Pasando o tempo, coa aparición da inforámtica persoal as compañías iniciaron a mala costume de impor restriccións ás usuarias co uso de acordos de licenza abusivos. Moitos destes acordos, en terminos parecidos seguen a ser usados e compre aceptalos se desexas utilizar algúns programas.
Estas licenzas impidenche modificar o programa, entender como funcionna, prestarllo ás túas amigas ou revendelo unha vez que xa non é de interese para ti.

¿A anéctoda de Stallman coa impresora?

Seguir lendo Licenzas: GPL