Writer básico: Formatear Páxinas

Nesta entrada imos a mirar as posiilidades de formateo coas que contan as páxinas, e imos pretender seren quen de:

 • Manexar os diferentes estilos de páxina para os nosos documentos que podemos definir no procesador de textos Writer de LIbreOffice.
 • Engadir cabeceiras, pés de páxina, numeración, saltos ou outros elementos de configuración de páxina no lugar adecuado e establecendo as distincións necesarias nas diferentes partes do documento.
 • Manexar os diferentes modos de visualización dun documento para enfrontarnos ao seu deseño e para acceder á visualización de resultados previa á impresión.

Cando abrimos o Writer a propia aplicación xa nos ofrece un formato predeterminado de páxina que é o que se emprega en numerosas ocasións por defecto na creación de documentos, pero si pola razón que fora este formato non che parece adecuado, podes modificalo o teu xeito.
Para isto debemos deternos nas funcionalidades que a aplicación nos ofrece para enfrontarnos á configuración do tipo de páxina.
Para traballar o formato de páxina en Writer dirixímonos á Barra de menú> Formato > Páxina e mostrarásenos o cadro de diálogo de Estilo de páxina.

Formato de Papel e Marxes.

Ferramantas formato writer

Seguir lendo Writer básico: Formatear Páxinas

¿Aprender Gimp ou Photoshop?

¿Gimp ou Photoshop? ¿ Cal de ambos vas aprender? ¿Que tipo de adestramento escolles?
É a formación en Photoshop unha obriga para publicar contido de calidade na Rede?

¿É unha boa idea para acostumarse ós produtos da marca Adobe  mentres o Gimp é unha alternativa fantástica que satisface amplamente  as necesidades do webmaster e do usuario medio?

gimp vs photoshop

Seguir lendo ¿Aprender Gimp ou Photoshop?

LibreOffice Writer Básico: As fontes

Obxectivos do artigo

 • Coñecer as funcionalidades da edición de texto de Writer de LibreOffice en canto a fontes, parágrafos, bordes e sombras, numeración e viñetas e tabulacións.
 • Tirar o máximo rendemento do manexo destas funcionalidades para aplicalas aos nosos textos co fin de obter mellores presentacións de documentos.
 • Familiarizármonos coas diferentes xeitos de acceder ás funcionalidades de Writer en canto á edición de parágrafos, numeración e viñetas ou uso de caracteres.
 • Experimentar cos nosos documentos e cos diferentes xeitos de presentación de contidos para aproveitar ao máximo as funcionalidades de Writer para mellora de parágrafo, tabulacións, etc.

As Fontes:
Unha das características máis importantes dos procesadores de texto é a súa capacidade para utilizar diferentes tipos de letras ou fontes.

O tipo de letra e o seu tamaño máis habitual pode marcarse como característica predeterminada. Estas opcións elixidas serán as usadas ao cargar o programa mentres non se especifiquen outras diferentes.

libre office writer tipos e tamaños de letra writer-640x640

x

 

 

 

 

 

 

De todos xeitos, todos os efectos posibles están o alcance do rato no menú de formateo. Non debemos mais que seleccionar o texto e aplicar o efecto desexado.

writer ferramentas edicion-640x640

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que todas esas opcións tedelas dispoñibles seleccionando un texto e pican o botón dereito. Ahí tedes os mandos do avión.

librreoficce writer ferramentas edicion boton dereito

 

 

 

 

 

 

 

 

Dende formato>>paragrafo, ou o menú que se desplega ó pulsar o botón dereito, podemos tamén crear recadros e sombras de texto. O mesmo efecto podese realizar sobre as páxinas accedendo a formato>>páxina.

Ferramentas LibreOffice Writer sombras recadros
Con unha zoa de texto seleccionada, accedendo ó menú formato>>caracter, ou ben no  menú do  botón dereito indo a caracter, temos interesantes posibilidades. Probas sen medo e observa os resultados.

ferramentas texto writer carácter
Resumindo:

 • Unha das características máis importantes dos procesadores de texto é a súa capacidade para utilizar diferentes tipos de letras ou fontes.
 • O espazo entre caracteres permite ensanchar ou estreitar o espazo que ocupa un texto por medio da variación do espazo entre letras.
 • LibreOffice Writer permite diferentes opcións para alternar o formato dun texto seleccionado cambiando a combinación das letras maiúsculas e minúsculas.
 • O formato do parágrafo permite múltiples opcións de sangrías e espazamentos, aliñamento ou numeración de parágrafos.
 • Un bordo pode ser un cadro que rodea un parágrafo ou varios, por todos os seus lados. Tamén pode ser unha liña que resalta un parágrafo o varios. O sombreado, pola contra, establece unha sombra en diferentes posicións dun parágrafo seleccionado e pode incluír ou non bordos, sen afectar á cor dos caracteres.
 • Os bordos poden ser aplicados dun xeito sinxelo e moi similar ás páxinas. Para facer isto imos ao menú Formato > Páxina e na nova ventá que se amosa na pantalla facemos clic na pestana Bordo.
 • As sombras poden ser útiles para mellorar a presentación do documento e conseguir así un efecto de relevo. Writer permítenos elixir tanto a distancia da sombra ao bordo como a cor da mesma.
 • As tabulacións son posicións fixas ás que se despraza o cursor cando pulsamos a tecla TAB. Cando precisamos inserir texto en columnas ou táboas poden ser moi útiles as tabulacións. Writer ten definidas, por defecto, tabulacións cada 1,25 cm pero podemos establecer tabulacións nas posicións que desexemos. E podemos definir tamén a aliñación de cada tabulación.

 

Texto Artístico con LibreOffice Writer

Objetos de texto gráfico em documentos

(Traducción ILG pendente de financiación ou voluntariado –contacta-)

Quando estamos elaborando algum  documento, seja texto, planilha ou apresentação, é necessário criar objeto de texto gráfico. No LibreOffice existe o recurso chamado “Frontwork”, onde você pode decorar um pouco mais o seu documento.

Descarga o LibreOffice para o teu computador.

Para acessar esse recurso, é necessário que a barra de ferramentas de desenho esteja ativada. A barra de ferramentas de desenho pode ser ativada nos módulos Writer, Calc, Impress e Draw.
Para ativar a barra de ferramentas,clique no menu Ver >Barra de ferramentas > Debuxo.
letra artistica libreofficeNa barra de ferramentas Debuxo aparecem vários ícones formas diversas, setas, textos explicativos,entre outros. O recurso Fontwork é ativado através do ícone com arepresentação da . Veja o ícone na figura da beira.
Ao clicar no ícone do Fontwork será exibida a janela Galeria do Fontwork com diversos estilos de objetos de texto gráfico. Veja na ilustração a seguir:

texto artístico, libreoffice

Selecione o estilo desejado e clique no botão O OK.
Na área de trabalho, aparecerá o objeto de texto selecionado, com o texto “Fontwork”
Selecione o texto do objeto e digite a palavra desejada. Para confirmar o novo conteúdo, clique fora do objeto.

Para modificar o texto deste objeto, clique duplo sobre ele. Aparecerá um texto em miniatura, no centro do objeto, na cor preta. Você perceberá que o cursor do mouse estará piscando. Esse será o momento de digitar a palavra desejada. Veja a ilustração a seguir com o exemplo:

texto artistico word
Pronto, seu texto já foi modificado. É claro que mais modificações podem ser feitas em seu objeto, mas para isso, é necessário clicar em cima do objeto para que as barras de ferramentas de preenchimento e da Fontwork fiquem visíveis.
O objeto Fontwork esta selecionado quando você vê exibidas as alças ao redor dele.
Navegando pela interface, veja o que é ativado quando o objeto está selecionado.
Para ativar a Barra Lateral, vá em Ver > Barralateral.

Com a barra lateral ativada e o objeto Fontwork selecionado, esta tela será exibida:
(Área, Liña e Posición/Tamaño)

formateo texto artistico libreoffice
Nesta barra de ferramentas existem muitas opções. Encostando o ponteiro do mouse em cada uma delas, aparecerá uma caixa de diálogo com as informações de cada uma. (en Xfce 14.10 non)

Se você estiver com a Barra Lateral ativada, é possível ver as propriedades do objeto.
Uma dica importante para redimensionar um objeto ou uma imagem, mantendo a proporção do tamanho é clicar uma vez no objeto para selecionálo. Encoste o ponteiro do mouse em uma das alças laterias (cor azul).
Você verá que o ponteiro do mouse ficará com a seta invertida. Ao mesmo tempo, aperte a tecla Shift, segure e clique no botão esquerdo do mouse e arraste. Você verá que o seu objeto será redimensionado proporcionalmente.

Após atingir o tamanho desejado, solte a tecla Shift (TEn en conta que vaise manter a proporción da imaxe)

Agardo que sexavos de utilidade.

Adaptación do artigo escrito por  Eliane Domingos de Sousa na Revista LibreOffice Magazine. Outubro 2014

Curriculum vitae con LibreOffice

O que as veces pasa cando unha quere facer un Curriculum Vitae un pouco distinto é que é necesario crear taboas, e si unha non está moi afeita pode ser algo lioso. (Se ainda non tes o LibreOffice podelo descargar dende este enlace) Para facilitar o traballo traducimos uns modelos de Curriculum, que solo tes que completar cos teus dados e poñerlle a túa fotografía.

Curriculum Simple con Taboa Esquerda:(Descargar)

Menú importar imaxe libreofficeCando teñas descargado o ficheiro, e si crees que che gusta, enche os teus datos persoais e académicos nos espazos adicados a elo …. e sube unha fotografía ó documento.

 

 

 

 

 

 

Para elo dirixete a >>inserir >> Imaxe >> Do Ficheiro e escolle a túa mellor fotografía.

menú inserir imaxe libreoffice Unha vez que a imaxe está no documento (agora arranxamos o tamaño !!!) Facemos click co botón dereito sobre  a imaxe, >> imaxe e poñemola ó tamaño de una foto de carné. ( 32 x 26 mm. ) Clcik botón dereito do rato>>imaxe>>aliñar>>dereita (ou esquerda, iso xa é cousa túa XD!!  ) curriculum openoffice

Curriculum con nome destacado (Descargar)

Nete modelo de Curriculum  tes que facer o mesmo coa foto que no exemplo de arriba. Importar unha fotografía, poñela a tamaño carné e aliñala a dereita (ou a esquerda, como ti queiras… XD)

curriculum OpenOffice

Ardour

Sendo un inutil nato no referido o audio dixital, co “Ardour” non me queda menos que probar a realizar a instalación no meu Ubuntu 14.04  LTS, por ver (entender) o concepto de conexión cos dispositivos de audio.

Para elo dirixome a páxina  de descargas Ardour .

O primeiro descubremento é que para que o programa funcione compre sincronizar dous elementos: O propio programa de edición Ardour e mais o complemento de conectividade do sistema coa tarxeta de son: Jack.

O que é o Jack
Traducción pendente de financiación ou voluntariado.
Artigo Orixinal en Wiki Flossmanuals.

Starting Jack

 

You need to have the JACK Audio Connection Kit up and running before launching Ardour.

Newly installed software appears in the drop down menus at the top left corner of the desktop. Click on Applications > Sound & Video > JACK Control:

start_jack_ubuntu_1.png

Seguir lendo Ardour

Sistemas de Información Xeografica: Openstreet Maps

Si temos que localizarnos nun mapa, fagamolo nun mapa creado con unha ferramenta libre que usa datos libres: OSM

Open Street Map (tamén coñecido polas súas siglas OSM) é un proxecto aberto e colaborativo para crear mapas libres, gratuítos e editables. As trazas dos mapas créanse empregando información obtida de dispositivos GPS ou empregando fotografías aéreas ou de satélites e outras fontes libres como bases de datos da administración.

Os inicios do OpenStreetMap

Os inicios do proxecto están en xullo de 2004 por Steve Coast en protesta polos altos prezos que Ordnance Survey, a axencia cartográfica de Gran Bretaña, cobraba pola súa información.

En  2004 pediu o dominio openstreetmap.org.
En 2006 o proxecto OSM pasou a estar organizado baixo unha fundación internacional con apoios para aloxar a súa base de datos. O proxecto foi ampliándose a máis países do mundo e en abril de 2009 iniciouse a colaboración con Wikipedia para empregar os seus mapas xeoreferenciados. Dende entón Wikipedia ofrece ligazóns aos mapas de OSM, entre outros.

O proxecto baséase en edicións feitas por colaboradores rexistrados. Os usuarios crean unha conta rexistrándose na páxina do proxecto OSM. Poden editar directamente os mapas na páxina web do proxecto sen necesidade de instalar programa algún no seu ordenador. Unha vez rexistrado e acceso á páxina de edición amósanse imaxes de distintas zonas.

Cada usuaria pode elixir a zona ou lugar que desexa mapear e converter esas fotos en datos que se incorporarán á base de OSM. Así pódense trazar estradas, edificios, terreos, zonas segundo o seu uso ou calquera outro dato. Todo será incorporado aos mapas de OSM.

Terceiras empresas e usuarios desenvolven programas que empregarán a base de datos OSM. Algunhas fan uso comercial de eses datos.
O proxecto OSM fomenta o uso comercial, de forma que cada empresa decide o nivel de liberdade que da ao seu proxecto. Así algunhas deixan empregar parte do seu software de xeito libre e cobran por algunhas funcións. (Fonte Wikipedia)

Utilizando OpenStreetMaps

Open street maps

Seguir lendo Sistemas de Información Xeografica: Openstreet Maps